Faydasını Gördüğüm #Komutlar…


genisoimage -input-charset iso8859-1 -allow-limited-size -v -J -r -V WINDOWS8IMAGE -o /home/mr.ram/Desktop/Windows8.iso /run/media/mr.ram/HRM_CCSA_X64FRE_TR-TR_DV5/

Bu genisoimage komutu ile CentOS işletim sistemli bilgisayarda belirttiğimiz bir dizin yapısı içerisine DVD okuyucudaki kurulum medyasının imajını alabilirsiniz.

rpm -qa kernel linux sürümünde mevcut kernel listesini gösterir.

mysqlcheck –auto-repair DATABASE_NAME or TABLE_NAMES…

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME LIKE ‘%aranacak_ifade%’ ORDER BY TABLE_NAME

This mysqldumpslow comes bundled with mysql-server.
mysqldumpslow /var/log/mysql/mysql-slow.log

Following will show top 5 query which returned maximum rows. It can find queries where you missed LIMIT clause. A common performance killer!
mysqldumpslow -a -s r -t 5 /var/log/mysql/mysql-slow.log

Most frequency queries sometimes turned out to be unexpected queries!
mysqldumpslow -a -s c -t 5 /var/log/mysql/mysql-slow.log

“Filesystem type exfat not configured in kernel” Hatası


Merhaba. Dosya sistemi farklı bir USB bellek vb. medyayı Linux işletim sistemine sahip bilgisayara taktığınızda başlıktaki hata ile karşılaşmış olabilirsiniz. Hatayı araştırmadan önce sanal Windows bilgisayarımda denediğimde açılıyor ancak CentOS yüklü makinemde açılmıyordu. Aslında buna gerek kalmadan kolay bir çözümü varmış, deneyip açtığını gördükten sonra bunu paylaşmak istedim.

$ rpm -qa | grep -i exfat ile yüklü exfat paketleriini kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki komutlarla gerekli exfat dosya sistemi paketlerini yüklemelisiniz. Yeniden mount ettiğinizde veya belleği çıkarıp taktığınızda Linux işletim sistemi bellek dosya sistemini okuyacaktır. Hoşçakalın.

$ sudo yum install exfat-utils
$ sudo yum install fuse-exfat

Site Güvenlik Web Uygulaması Geliştirilmesi Hk.


Merhaba. Başlangıç sürümünün geliştirmesini tamamladıktan sonra aktarmak istediğim ve geliştirmeye devam ettiğim bir projeyi burada da paylaşmak istedim. Site Güvenlik Web Uygulaması olarak geliştirilen bu proje öncelikle lütfen bir web sitesi güvenliği olarak anlaşılmasın. Fiziksel anlamda blok gruplarından oluşan bir sitenin giriş ve çıkışları için kullanılan ve ziyaretçilere verilen giriş kartlarının kullanım durumunu görebilmek, mevcut kayıtlar içerisinden sorgulama yapılabilmek, site güvenliğine yardımcı olabilmek vb. daha birçok açıdan fayda sağlayacak bir mobil-web uygulaması geliştirmek ve bunu bir sistem haline getirebilmek amaçlanmıştır.

Bu kapsamda geliştirlen uygulama, site bölgesine giriş-çıkış için gereken tüm işlemler (kart teslim, giriş, çıkış, personel, ziyaretçi, blok, listeleme, sorgulama, içerdekiler, iletişim, vb.) hem daha güvenli hem de hızlı biçimde yapılarak kayıt altına alınabilecek, gerektiğinde geriye dönük sorgulama yapılabilecek, site sakinlerinin ve blok bilgilerinin listelenmesiyle de kolayca iletişim sağlanabilecek nitelilktedir. Uygulama sayesinde siteye gelen araç-yaya ziyaretçi giriş-çıkışları sistematik olarak kayıt ve takip edilebilmekte (kime, nereye, ne maksatla, ne zaman, nasıl vb.), içerideki araç-yaya ziyaretçi ruhsat ve kimlik bilgileri anlık olarak takip-kontrol edilebilmektedir. Geliştirilen bu sistem sayesinde amaçlanan aşağıdaki işlemler hedeflendiği gibi kolaylıkla ve sistematik biçimde yerine getirilebilmektedir.

 • Tanımlı kullanıcı ve yetkileriyle sisteme kontrollü biçimde giriş sağlanması,
 • Bilgi panosu üzerinden güncel duyurulara ve sayısal bilgilere erişim sağlanması,
 • Ziyaretçi işlemleri kapsamında yaya ziyaretçi bilgilerinin sisteme kaydedilmesi,
 • Ziyaretçi işlemleri kapsamında araçlı ziyaretçi bilgilerinin sisteme kaydedilmesi,
 • Daha önce gelen ziyaretçi bilgilierinin otomatik olarak veritabanından alınması,
 • Gelen ziyaretçi bilgileri kullanılarak önceki bir kaydı güncelleyerek yeni kayıt imkanı,
 • Verilen kart numaralarının takibi, fiziki olarak kontrolüne katkı sağlanması,
 • Tüm kayıt işlemlerinde ön tanımlı veriler kullanarak kayıt işleminin hızlandırılması,
 • Dinamik içerik sağlayarak kayıt için gerekli bilgilerin otomatik olarak sağlanması,
 • Giriş yapılan tüm ziyaretçiler için aynı sayfadan kolaylıkla çıkış işlemi yapılabilmesi,
 • Daha önceki günlerde girmiş ancak ilerleyen bir tarihte çıkış yapacakların seçilebilmesi,
 • İçeride mevcut tüm ziyaretçi vb. giriş yapanların tek bir ekranda görüntülenebilmesi,
 • Belirli tarihe göre filtreleme işlemi yapılabilmesi, gerektiğinde mevcut listeyi yazdırabilme,
 • Ziyaret öncesi site sakini tarafından verilen bilgilerin ön kayıt olarak saklanabilmesi,
 • Site içerisindeki tüm blok ve personel ve iletişim bilgilerine bir yerden erişilebilmesi,
 • Personel veya blok bazında giriş-çıkış yapan ziyaretçi kayıtlarının sorgulanabilmesi,
 • Giden-yeni gelen personel bilgileri için mevcut kayıtlar üzerinde güncelleme yapılabilmesi,
 • Yıl içerisinde yapılan ziyaretlere ilişkin istatistiksel verilerin grafikle sergilenmesi,
 • Uygulama içerisinden ilgililere, bölgeye ulaşım ve iletişim bilgilerinin sergilenmesi,
 • Uygulama gelişimi için kullanıcılardan geri dönüş alabilmek için uygulamaya veya sürece ilişkin görüş ve önerilerin sistem üzerinden girilebilmesi, kontrolü ve düzenlenmesi.

Site Güvenlik Web Uygulaması, SiteWApp kısa adıyla, Client-Server mimaride, Mobil ve Web tabanlı, MySQL vertabanını kullanan, Apache vb. uygulama sunucularda çalışabilen PHP ve AngularJS dillerinin bir arada kullanıldığı hibrit bir projedir. Hibrit yapıda, mimari tasarım kalıbı olarak MVC (Model View Controller) modelini kullanan bir uygulamadır. Projenin tasarım kısmında uyumluluğu ve görselliği sağlamak için Bootstrap kullanılmıştır. Geliştirme ortamı olarak, ihtiyaç duyulan client-server veri bağlantı ortamı XAMPP aracı ile sağlanmış, geliştirme aracı olarak Visual Studio Code ve desteklediği kodlama, versiyonlama eklentileri kullanılmaktadır. Kod veriyson takibi için Git versiyonlama aracı kullanılarak proje dizini ile entegrasyonu sağlanmıştır. Responsive Web Page (RWP) biçimde ve Single Page Application (SPA) olarak geliştirilen uygulamaya hem browser üzerinden, hem aynı ağda bulunan iş istasyonları, mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) üzerinden ilgili host adresine girilerek erişilebilmekte, işletim sistemleri ve diğer platformlarla uyumlu biçimde sorunsuzca görüntülenebilmektedir.

Proje kapsamında, sistemin geliştirilmesi süresince Fizibilite Çalışması, Gereksinim Analizi, Teknik Tasarım, Yazılım Geliştirme, Uygulama ve Birim Testleri, Entegrasyon ve Deployment süreçlerinin takip edildiği Waterfall (Şelale) modeli işletilmiştir. Şelale yönteminde yazılım geliştirme süreci özetle; analiz, tasarım, kodlama, test, sürüm ve bakım gibi safhalardan oluşur. Bununla birlikte kodlama tekniği olarak, standart HTML, JavaScript ve CSS ile yani bilinen web teknolojileri aracılığıyla geliştirilecek uygulama içerisinde DOM (Document Object Model) üzerinde işlemler yapmak, uygulama olaylarını kontrol etmek, dinlemek ve belirli zamanlarda tetiklemek, zamanlama, notification gibi bildirimler yapmak oldukça zahmetli olabilecekti. Bu nedenle, pure javascript modellemek yerine bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren, geliştiricinin uygulamasına odaklanmasını sağlayan harici javascript frameworklerinden AngularJS kullanılmıştır. Projeyi test etmek ve uygulama sürecini göstermek gerekirse, uygulama arayüzleri, modüller, bölümler, yöntemler, veritabanı bağlantısı, programlama çatısı, dizin ve veritabanı yapısını içeren temsili görseller ile kaynak kodu aşağıda belirtilmiştir.

Kaynak Kodu: https://github.com/denizobi/SiteWApp

Uygulamaya Giriş Ekranı: Bu ekranda önceden tanımlı, uygulamaya giriş yetkisi olan kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılabilmekte, hatalı giriş işleminde uyarı mesajı verilmektedir.


Bilgi ve Duyuru Panosu: Site kayıt işlemlerine ilişkin genel bilgilendirmelerin yapıldığı ve istatistiksel verilerin sergilendiği modüldür.


Ziyaretçi Kayıt Defteri: Ziyaretçi bilgileri ile ilk giriş işlemlerinin ve daha önceden giriş yapılmış ise otomatik olarak hızlıca yeni girişin yapılabildiği, giren ziyaretçilerin çıkışının da aynı liste üzerindeki fonksiyonlarla yapılabildiği ve tarihe göre listelendiği modüldür.


Araç Kayıt Defteri: Araç bilgileri ile ilk giriş işlemlerinin ve daha önceden giriş yapılmış ise otomatik olarak hızlıca yeni girişin yapılabildiği, giren araçlı ziyaretçilerin çıkışının da aynı liste üzerindeki fonksiyonlarla yapılabildiği ve tarihe göre listelendiği modüldür.


Haber Verilen Ziyaretler: Ziyaret öncesi site sakinleri tarafından güvenlik biriminin aranarak haberdar edilmesini, bildirilen ziyaret bilgilerinin kaydedilmesini sağlayan modül.


Site Sakinleri Listesi: Site sakinlerinin listesinin sergilendiği, güncellenebildiği ve üstteki arama paneli ile birlikte sorgulama işlemlerinin yapılabildiği modüldür.


Site Blok Listesi: Site bloklarının listesinin sergilendiği, blok bazlı listelemenin yapılabildiği ve üst arama paneli ile birlikte sorgulama işlemlerinin yapılabildiği modüldür.


Hakkında ve İletişim Bilgileri: Görüş öneri bildiriminin bulunduğu modülde olup iletişim ve ulaşım bilgilerinin sergilendiği, görüş-öneri girişinin yapılabildiği bölümdür.


Mevcut Ziyaretçi Sorgulama: Daha önce ziyarete gelmiş yaya-araçlı ziyaretçi bilgilerinin hem kayıt girişinde hem de çıkış işlemi yapılacağında görüntülendiği modal popup biçimindeki alandır.

Git & GitHub’da “This branch is X commits ahead” veya “Y commits behind” Mesajı Hk.


Git local kod deposu için veya GitHub hesabınızda tanımlı başka bir hesaptan fork edilerek alınmış bir kod deposu için başlıkta da belirtildiği gibi This branch is X commits ahead ve/veya This branch is Y commits behind mesajı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Bu mesajdan da anlaşılacağı üzere fork edilmiş olan reponun önde veya geride olduğunu, yani kendi repomuzla eşit olmadığını ifade etmektedir. Bu durumda, aşağıdaki komutlarla öncelikle forklanarak klonlanan local repodaki (downstream) değişiklikler commitlenir. Tüm değişiklikler GitHub reposuna push edildikten sonra uzak repo (upstream) tanımlanarak local repodaki söz konusu eşitsizlik merge edilerek sorun giderilebilir. Yaptığınız değişikliklerin uygun olması halinde Pull Request talebi ile de ana reponun sahibi tarafından güncellenmesi sağlanabilir. Pull Request ile ilgili daha detaylı açıklamaya https://kodcu.com/2015/03/pull-request-nedir-nasil-yapilir/ bağlantısından erişebilirsiniz.

git clone https://github.com/downstream/repository.git

git add . (yapılan tüm değişiklikler sahneye eklenmiştir)

git commit -m "değişiklikler localde ilk commitle kaydedilir"

git push origin ile mevcut repo GitHub reposuna gönderilir.

git remote -v ile GitHub hesabı repo bağlantısı görüntülecektir.
[mr.ram@localhost GYAppAnd]$ git remote -v
origin https://github.com/denizobi/GYAppAnd.git (fetch)
origin https://github.com/denizobi/GYAppAnd.git (push)

git remote add upstream https://github.com/upstream/repository.git
[mr.ram@localhost GYAppAnd]$ git remote -v
origin https://github.com/denizobi/GYAppAnd.git (fetch)
origin https://github.com/denizobi/GYAppAnd.git (push)
upstream https://github.com/Turkcell/GYAppAnd.git (fetch)
upstream https://github.com/Turkcell/GYAppAnd.git (push)

git checkout master ile localde master branch dalına geçilir.

git fetch upstream ile forklanan ana projenin verileri çekilir.

git merge upstream/master ile hem uzak hem local depo eşitlenir.

Centos7 VM VirtualBox Windows10 Açılış Hatası


Screenshot from 2019-04-18 01-55-19Merhaba. Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere, Centos7 üzerinde Oracle VM VirtualBox ile çalışan Windows10 işletim sistemi kurulu sanal bilgisayarım açılırken aşağıdaki resimdeki gibi “Kernel driver not installed” hatası ile karşılaştım. Hata ayrıntısında da belirtildiği gibi “/sbin/vboxconfig/” dosyasını root yetkisi ile çalıştırdım ancak sorun çözülmedi malesef. Bu defa “Please install the Linux kernel “header” files matching the current kernel for adding new hardware support to the system.” hatası ile karşılaşmış oldum. Açıkçası benim için bu sanal pc ve içerisindeki kod ve dokümanlar önemli olduğu için sorunu çözmem gerekiyordu. Bunun üzerine biraz araştırma sonrası öğrendiğim benim için önemli bu bilgiyi sizinle de paylaşmak istedim.

hqdefault

Öncelikle bu hata mevcut linux kernel veriyonu ile virtual pc’nin kurulup aktif edildiği kernel versiyonu ile uyumlu olmadığını, daha doğrusu ilgili kernel sürümünün bulunamadığını, bu nedenle açılamadığını gösteriyor. Bunu daha iyi anlamak için yüklü kernel versiyonlarını $ rpm -qa kernel komutu ile görebilirsiniz. Bu noktadan sonra sorunun çözümü için hata ayrıntılarında belirtilen yani ihtiyaç duyulan kernel versiyonunu yüklemek gerekiyor. Bunun için gerekli olan Centos7 sürümü için yum install kernel-3.10.0-957.10.1.el7.x86_64 komutunu ile uygun kernel yüklendikten sonra (hatada belirtilen kernel sürümü) yukarıda belirtilen sudo /sbin/vboxconfig/ komutu root yetkisi ile tekrar çalıştırıldığında Windows10 yüklü virtual pc sorunsuz bir şekilde açılacaktır.

Linked Profilinin Budge Olarak WordPress Bloguna Eklenmesi


LinkedIn profilinize giriş yaptıktan sonra, “Public profile settings” ayarına girdiğinizde sağ menünün en altında “Public Profile Badge” sekmesini göreceksiniz. Buradaki “Create a Badge” düğmesi tıklandığında “Public profile badge builder” ekranı açılacaktır. Öncelikle ilk adımda LinkedIn tarafından kopyalanmak için verilen https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js JS bağlantısını sayfanızın uygun bir yerine ekleyin. Burada birden fazla badge seçeneği örneklerlerle gösteriliyor. Size uygun olan rozetin kaynak kodunu kopyaladıktan sonra WordPress blogunuza giriş yapıp yönetim arayüzüne geçin. Görünüm / Bileşenler kısmına bir Metin/Text alanı ekledikten sonra kopyaladığımız badge kodunu metin” alanına yapıştırın. Kaydedip güncelle ve yayımla dediğimizde blog sayfamızda istediğimiz alanda/sırada LinkedIn rozeti görüntülenecektir.

Görsellerle daha kolay anlaşılacak bir bağlantı: Buradan bakabilirsiniz

Whatsapp Mesajlarının Yedeklenmesi ve Yedekden Geri Yükleme


Merhaba. Yeni bir telefon aldığınızda veya telefon modelinizi değiştirdiğinizde bilgilerinizi eski-yeni telefonlarınız arasında Samsung Telefon Yedekleme ve Yedekten Geri Yükleme yazımda kısaca bahsedildiği gibi aktardıktarabilirsiniz. Bu yazıda işlemlerden sonra karşılaşabileceğimiz bir sorundan ve çözümünden bahsetmek istiyorum. Sorun, hepimizin en çok kullandığı anlık mesajlaşma programı olan @Whatsapp mesajlarının yedekleme sonrası gelmemiş olması ile ilgili. Açıkçası Google Drive üzerine yedekleme yapmadığınız durumlarda yazışmalarınız otomatik olarak telefon hafızasına yedekleniyordur. Eğer uygulamanızı SD Kart üzerine taşıyarak kullanmışsanız sd kartın içindeki, öyle değilse dahili telefon hafızası içerisindeki WhatsApp/Databases klasörü içerisine girin. Burada msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 vb. gibi (kriptolama numarası değişebilir) formatındaki yedekleme tarihine göre isimlendirilmiş dosyaları göreceksiniz. Bu dosyalardan en son hangi tarihli olanı geri yüklemek istiyorsanız onun isminin içerisindeki tarih bilgisini silerek, eskisini de yeniden adlandırarak (msgstore.db.crypt12) değiştirmelisiniz. Daha sonra eğer yüklü ise Whatsapp uygulamanızı veya güncellemelerini kaldırıp tekrar yüklediğinizde açılırken yedekten geri yükleme sorulduğunda Backup seçeneğini tıkladığınızda bu yedeğinizle birlikte mesajlaşma geçmişi de gelecektir. Ayrıca isterseniz https://faq.whatsapp.com/tr/general/ adresinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ek olarak eğer uygulamayı bilgisayarınızdan Web tabanlı browser üzerinden kullanmak isterseniz, telefonunuzdan Menu/Settings/Whatsapp Web seçeneğini seçtikten sonra https://web.whatsapp.com/ adresine girip telefonunuza karekod bilgisini okutabilirsiniz.

Samsung Telefon Yedekleme ve Yedekten Geri Yükleme


Merhaba. Samsung model telefonunuzu değiştirmek istediğinizde mevcut telefonunuzdaki tüm bilgi, belge, mesaj, resim, kişi ve ayarlarınızın hatta uygulamalarınızın yeni telefonunuza olduğu gibi aktarılmasını sağlayabileceğiniz bir uygulama var. Smart Switch Mobile ile eski telefonunuzdaki tüm bilgilerinizi yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Öncelikle Play Store üzerinden her iki telefona da uygulamayı kurmanız ve çalıştırmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan ekrandan kolaylıkla bağlantı yönteminizi seçip (kablo, bluetooth, wireless) cihazları eşleştirdikten sonra yedekleme ve geri yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Uygulama özellikleri ile ilgili detaylı bilgiye http://www.samsung.com/tr/support/smartswitch/ adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın kullanımı ile ilgili Tekno Hall YouTube kullanıcısının emek verip hazırladığı aşağıda gömülü faydalı olduğunu düşündüğüm videosundan siz de destek alabilirsiniz..

İngilizce Çalışma Notları ve Sınav Taktikleri Hk.


Merhaba, bu yazıda İngilizce çalışmalarım sırasında English Exam Center kaynağından yararlanarak aldığım önemli notları özet niteliğinde sizlerle paylaşmak istedim. İngilizce altyapınızın uygun olduğunu ve sınava hazırlandığınızı dikkate alarak, sınav öncesinde de hatırlamak amacıyla yararlanmanız ve çalışmalarınızda faydası olması ümidiyle. Çalışmalarım süresince edineceğim bilgiler doğrultusunda yazı içeriğinde güncellemeler ve iyileştirmeler yapılabileceğini affınıza sığınarak önemle belirtmek isterim.

YDS sınavı hangi soru tiplerinden oluşuyor diye kısaca bakmak gerekirse; KELİME SORULARI, VERB TENSE SORULARI, BAĞLAÇ SORULARI, CLOZE TEST SORULARI, CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI, ÇEVİRİ SORULARI, OKUMA PARÇASI SORULARI, PARAGRAF SORULARI, PARAGRAF TANIMLAMA SORULARI, ANLATIMI BOZAN KELİMEYİ BULMA SORULARI’ndan oluşmaktadır. Bu kapsamda kaynağın içerdiği İngilizce dil bilgisi (Grammar) konularından bahsetmek gerekirse;

İngilizce Temel Kavramlar
1. Verb Yapıları (Filler-Fiilimsiler)
2. Noun Phrase Yapıları (İsim Öbekleri)
3. Preposition Yapıları (Edatlar-Bağlaçlar)
Cümleler (Sentences)
1. Simple Sentences (Basit Cümleler) (S+V+O)
2. Compaund Sentences (Karmaşık Cümleler) (For, And, Not, But, Or, Yet, So) (FANTBOYS)
3. Complex Sentences (Bileşik Cümleler) (Min.1 Noun Cl./Adj.Cl./Adj.Cl.)
Cümlecikler (Clauses)
a. Noun Clauses (İsim Cümlecikleri)
* Kararlı Durum Bağlaçları (That, The Fact That)
* Kararsız Durum Bağlaçları (How, Whether, Wh..)
b. Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri)
c. Adverbial Clauses (Zarf Cümlecikleri)
A. Subjects (Cümlede Özneler) S
1. Noun Phrases (İsim Öbekleri-İsim Tamlaması)
2. Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
3. Gerunds V+ing (Fiilimsiler)
4. Infinitives to+V0 (İsim Fiiller)
5. İşaret Zamirleri (That, This, Those..)
6. Bazı Miktar İfadeleri (Some, Both, None…)
7. Noun Clauses (if hariç İsim Cümlecikleri)
8. Noun Phrase + Adjective Clauses
9. Boş Özne Kullanımı (it Noun Phrase)
B. Verbs (Fiiller) V
1. Intransitive Verbs (Geçişsiz Fiiller) (V)
2. Transitive Verbs (Geçişli Fiiller) (V+O)
3. Ditransitive Verbs (V+O+O)
[V0, V1, V2, V3, Ving, to+V0, be+Ving, be+V3, have+V3]
Ving=>Sıfat Yapmak+Aktif Adj. Cl. ve Adv. Cl. Kısaltma.
V3=>Sıfat Yapmak+Pasif Adj. Cl. ve Adv. Cl. Kısaltma.
C. Objects (Nesneler) O
1. Verb + Object can be usable as.
a. Noun Phrases can be usable for Object
b. Object Pronouns can be usable for Object
2. Preposition+Object can be usable (if hariç)
3. Gerunds V+ing (Fiilimsiler)
4. Infinitives to+V0 (İsim Fiiller)
5. İşaret Zamirleri (That, This, Those..)
6. Bazı Miktar İfadeleri (Some, Both, None…)
7. Noun Clauses (Kararlı ve Kararsız Bağlaçlar)
8. Noun Phrase + Adjective Clauses can be used.
9. Boş Nesne Kullanımı (it Noun Phrase)

Bu konular ışığında özellikle İngilizce sınavı soru tipleri-tarzları açısından yapılan değerlendirmeler neticesinde çıkarılan kurallar ve taktiklerden de bahsetmek gerekirse;

Cloze Tests Sorularında Stratejiler
* Birinci cümleyi okuyarak öncelikle içeriği tahmin etmek gerekir.
* Seçeneklere bakılarak boşlukları ve gereklerini anlayabilmek gerekir.
* Hangi konunun sorusu olduğunu belirlemek-tahmin etmek gerekir.

Cümle Tamamlama Sorularında Stratejiler
* Gramer bilgisi ile seçenekleri elemeye çalışmak gerekir.
* Soru kökündeki ana cümle yapısını belirlemek gerekir.
* Soru kökündeki fiil ve yardımcı filleri belirlemek gerekir,
* Seçeneklerdeki yapıların altını çizerek belirlemek faydalı olacaktır.
* Preposition+Ving kullanılabilir. Prep+that yapıları kullanılmaz. Prep+if yapıları da cümlede kullanılmaz.

Cümle Tamamlama Sorularındaki Kurallar (24)
1. If, Unless, Provided ile başlayan cümle kuralları geçerlidir.
2. Soru kökünde sadece nesne varsa seçeneklerde nesneye ihtiyacı olan cümlelere bakılır. Tense uyumu aranır. SVO cümlesi ve pasif dizilimleri (it hariç) ele. Soru kökünde nesneye ihtiyaç varsa soru Noun Clause sorularıdır. Kararlı/kararsız ifadelere dikkat edilmelidir.
3. Soru kökünde tam cümle varsa önce Adjective Clause olarak değerlendirilir. Bu soru bir Naun Clause sorusu değildir!
4. Şartlar sağlanmazsa Adverbial Clause sorusu olarak değerlendirilir. FANTBOYS, Edatlar, Zarflar ve Bağlaçlar+Yan Cümecik önceliğine bakılmalıdır.
5. Eğer zaman bağlacı varsa Tense uyumu aranır.
6. Soru kökünde virgüle kadar herhangi bir özne kuıllanılmamış ise seçneklerdeki özneler incelenir.
7. Kurallar içerisinde önelik sıralamarına dikkat edilmelidir!
8. Soru kökünde veya seçeneklerde verilen zamir ve referans kelimeler niteliğine göre aranmalıdır.
9. Soru kökündeki özne ve zamir ilişkisi kurulmalıdır.
10. had V3, have/has V3, am/is/are yapıları önemlidir.
11. Will ile birlikte kullanılan as soon as, before, when, until, once, if ve unless (type1) ifadelerine dikkat edilmelidir.
12. Zıtlık bağlaçları ile başlayan cümlelerde zıtlık seçeneklerdeki zaman ifadelerinde de olabilir.
13. Eğer soru kökünde rakamsal ifadeler varsa seçeneklerde de rakamsal ifadelere yoğunlaşılır.
14. Soru kökündeki it yapısı boş özne veya boş nesne kullanımıysa that clause yapısı önceliklidir.
15. Soru kökünde some kullanılmışsa while, but, whereas ifadeleri ile birlikte others seçeneği olur.
16. Soru kökğnde just as ile bir yapı kullanıldı ise seçeneklerde paralellik veya benzerlik aranmalıdır.
17. Bağlaç olarak Since+V2 yapısı kullanımı ile birlikte have/has V3 birlikteliği dikkate alınmalıdır.
18. so…that ve such…that kalıplarından dolayı soru that ile bir cümle olarak devam etmesi beklenir.
19. Soru kökünde zıtlık belirten actually, still gibi nevertheless, nonetheless ifadeleri varsa seçenek though ve although ifadeleri (present) kullanılır.
20. Soru kökünde only+fiil varsa when, if, after ifadeleri ile zaman ve anlamlarına yönlenilmelidir.
21. Soru kökünde “by the time” yapısı varsa “already” ifadesiyle kullanılan cümle incelenmelidir.
22. Soru kökündeki “after” zaman bağlacının istisnai durumu dikkate alınır çünkü bu durum değişebilmektedir.
23. Similar, differ, alike yapısı var ise seçeneklerde “bakımından” anlamındaki “in that” seçilebilir.
24. Soru kökünde boşluktan sonra yardımcı fiil+özne yapısı varsa cevapta Only if.. olabilir.

Okuma Parçaları Sorularındaki Stratejiler (5)
1. Aşama genel tarama yaparak parçanın konusu ile ilgili bir tahminde bulunmaya çalışmak. Tarama yaparken önemli ifadelerin altı çizilebilir.
2. Veya sadece topic sentence okunarak konu hakkında bilgi edinilir.
3. Soru kökleri mutlaka parçadan önce okunarak analizi yapılmalıdır.
4. Hazırlık süreci sonrasındaki keywords ışığında okunmaya başlanır.
5. Okurken soru kökleri ile ilişkili cümleler için ilgili sorulara giderek olası cevap tespit edilmeye çalışılarak bu şekilde okuma devam eder.

Okuma Parçalarında Dikkat Edilecek Bölümler (*)
1. Parça içerisindeki however, but, yet, although, therefore, whereas gibi cümleleri anlam bakımından bağlayan yerlere dikkat edilmelidir.
2. Parçada verilen tarih bilgilerindeki değişimlere dikkat edilmeli.
3. Parçada meydana gelen her türlü değişim cümleleri sorulabilir.
4. Parçada geçen sıfatlar çizilmelidir. Zira soru sorulması muhtemeldir.
5. Soru kökleri de iyi okunup anlaşılırsa ipucu olarak değerlendirilir.
6. Seçeneklerden giderek çoğunlukla iddialı ifadelerden (only, solely, extremely, completely, always, never, fully..) gibi kaçınmak faydalıdır.

Paragraf Tamamlama Sorularında Stratejiler (*)
* Doğru bir Paragraf dizininde (I) Topic Sentence yani Main-Controlling Idea (II) (III) (IV) Supporting Sentences (V) Sonuç (Conclusion) cümlesi veya Summary cümlesidir.
* Paragrafta boşluğun verildiği yere göre hareket etmek önemlidir. Tüm paragraf yerine 2-3 cümle analiz edilebilir.
* Paragraf genel olarak taranarak topic sentence ile controlling idea tespit edilmeye çalışılır ve seçenekler analiz edilebilir. Controlling idea ile kelimeler arasında bütünlük sağlanarak Topic Sentence belirlenebilecektir.

Paragraf Tamamlama Sorularında Kurallar (8)
1. Stratejiler doğrultusunda Topic Sentence ile Controlling Idea’nın ne olduğunu tespit etmeye çalışmak gerekir.
2. Boşluktan sonra gelen cümlede geçen zamir ya da referans kelimelerine karşı ifadeler seçeneklerde aranır.
3. Boşluk ortada ise genel tarama ile tense akışı önemlidir. Boşluğun devamındaki cümle okunup seçeneklere geçilir.
4. Boşluktan sonra fakat-ancak, bu yüzden-böylece gibi, ve ayrıca-ek olarak, hatta-aslında, örneğin gibi anlam veren dizimler varsa seçeneklerde ilişki kontrol edilmelidir.
5. Paragrafta aynı özne veya zamir ile akış takip edilmeli.
6. Paragrafta kronolojik tarihsel akış varsa bozulmamalı.
7. Paragraf sorularında tense dizilimi de referans olabilir.
8. Boşluk paragrafın son cümlesiyse tarama sonrası topic sentence okunur. Sonrasında boşluk öncesi cümle okunur.

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle Sorularında Kurallar (14)
0. Doğru bir Paragraf dizininde (I) Topic Sentence yani Controlling Idea (II) (III) (IV) Supporting Sentence (V) Supporting Sentence veya Sonuç.
1. Bir paragrafta sadece bir tane Topic Sentence olmalıdır. Diğeri atılır.
2. İki farklı Tense cümlesi arasına farklı bir zaman cümlesi girmemelidir.
3. Paragrafın ilk cümlesi okunduğunda Controlling Idea bulunmalıdır.
4. Paragrafta zamir ve referans kelimeleri karşılıkları (2C geride) aranır.
5. Kullanılan actually, in fact, indeed, as a matter of fact zarfları ile başlayan cümlelerin bir öncekini vurgulamsı durumu incelenmelidir.
6. Paragrafta first, second, next-then, third, finally, end gibi sıralama ifadelerinin kullanıldığı cümleler dışında kalan cümle çıkarılmalıdır.
7. Anlatımın negatif-pozitif anlamda yönünü bozan cümle çıkarılmalı.
8. Paragrafta however, therefore, for example, in addition, similarly gibi yapılar kullanıldığında da 2C geriye giderek zıtlık ilişkisi aranır.
9. Paragrafta also, another gibi ekleme cümlelerinin anlam bütünlüğü ile comparative (kıyaslama) yapıları anlam bütünlüğü kontrol edilir.
10. Paragrafta some…others, one…another, the former…the latter gibi yapıların öncesindeki cümlelerde karşılıkları bulunmuyorsa çıkarılabilir.
11. İlk cümlede another, also, comparative (kıyaslama) yapıları ile vurgu yapıları mevcutsa şüphelenilmeli, cümlelere dikkat edilmelidir.
12. Paragrafta birden farklı bir özneye-konuya geçiş yapılırsa dikkat.
13. Genel olarak bir konu bahsedilirken birden özele geçilrse dikkat.
14. Tarihsel bir kronoloik akış var ise akışı bozan cümle çıkarılabilir.

Yakın Anlamı Cümle (Restatement) Sorularında Kurallar (15)
* Direct Restatements ile ilegili kurallar aşağıda belirtilmiştir. Implied Restatements ise eş anlamları ile bulamayacağımız ve anlama girmek durumunda kaldığımz, çıkarım yaptığımız cümleleri belirtmektedir.
1. Inversion (devrik yapı) kullanımıyla aynı anlamlı cümle yakalanabilir.
2. Cümlede modal var ise eş anlamlısı bulunarak seçenekler incelenir. Bazen modal direkt verilmese de modal ifade eden anlamlar verilebilir.
3. Soru kökünde bulunan gramer yapılarının eş anlamları aranmalıdır.
4. Soru kökünde zıtlık belirten bağlaç, edat, zarf vb. ifadeler mevcutsa seçeneklerde öncelikle zıtlık belirten bu yapılara yoğunlaşılmalıdır.
5. Soru kökündeki neden-sonuç ifadeleri cevaplarda da aranmalıdır.
6. Soru kökündeki quantifiers (miktar) yapıları cevaplarda aranmalıdır.
7. Herhangi bir zaman ifadesi varsa eşdeğeri cevaplarda aranmalıdır.
8. Sorudaki özne ve tense değişmezliği kuralına dikkat etmek gerekir.
9. Soru kökünde zaman olarak future time içeren ifadeler varsa seçeneklerde de öncelikle gelecek zaman belirten ifadeler aranır.
10. Soru kökündeki eş anlamlı kelime grupları (zarflar, ) aranmalıdır.
11. Soru kökünde fiil+fiil mevcutsa seçeneklerde de bu aranmalıdır.
12. Fikir beyan eden cümlelere karşı eş anlamlıları tespit edilmelidir.
13. Soru kökündeki Phrasal Verbs ifadelerinin eş anlamlıları bulunur.
14. Cümledeki and veya or ifadelerinin kullanımına dikkat edilmelidir.
15. Cümledeki a-an-the gibi ifadelerin kullanımına dikkat edilmelidir.

Diyalog Sorularında Uygulanabilecek Kurallar (8)
1. Önceki cümlede soru işareti yoksa boşluğun altındaki cümle okunur. Seçeneklerde çıkarımda zorlanılıyorsa boşluktan önceki cümle okunur.
2. Önceki cümlede soru işareti varsa boşluk üzerindeki cümle okunur.
3. Diyalogda zamir ve referans kelimeleri karşılıkları diyalogda aranır.
4. Diyalogda “yes it is, indeed it was, they are, he/she did so” gibi yardımcı fiiller kullanıldıysa önceki cümlelerdeki uyumu aranmalıdır.
5. Diyalogda boşluğun devamında well, why, because dizilimleri ile devam ediliyorsa seçeneklerde açıklamalara yönelmek doğrudur.
6. Boşluğun devamında “so do i, neither can i, nor did i” gibi yapılar varsa burada kullanılan yardımcı filler seçeneklerde de aranmalıdır.
7. Konuşmada “why not, perhaps not, im afraid not” gibi kısa ifadeler varsa seçeneklerde de “not” kullanılan cümlelere öncelik verilmelidir.
8. Diyalogda en son cümle boş ise baştan okunması gerekmektedir.

Çeviri (Eng-Tur-Eng) Sorularındaki Kurallar (14)
1. Seçeneklerde FANTBOYS bağlaçlarının çevirisine bakılır.
2. Öncelikle cümlenin yüklemi (ana fili) tespit edilmelidir. Clause yapılarındaki ve kısaltmalardaki filler AF değillerdir.
3. SVO cümlesinin öznesi SOV üzerinde tespit edilmelidir.
4. Soru kökündeki a-an, and, but, until, both…and, despite gibi özel yapıların çevirisi aranmalıdır. Öncelik ana fiildir!
5. Aktif ve pasif yapıların çevirilerine göre sonuca gidilir.
6. Sorudaki am-is-are was-were ve have-has gibi yapıların çevirilerinin “di, dı, dir, dır” şeklinde olması aranmalıdır.
7. Sorudaki that ile birlikte kullanılan Noun Clause yapısı çevirilerinde cümle sonunda kullanımı tercih edilmelidir.
8. Sorudaki …not…but… yapısı -değil olarak aranmalıdır.
9. Soruda “one” zamiri kullanılmış ise yüklem yani ana fiil çekimi aktif de olsa çevirisinde pasif olarak seçilmelidir.
10. Sorudaki am-is-are was-were ve have-has gibi ifade yapılarının arkasından gelen of have/has olarak çevrilir.
11. Soru kökünde hardly, barely, never, not, no gibi kelimeler varsa cümledeki fiil çevirisi negatif olabilir.
12. Ving, V3/being V3, having V3, having been V3 gibi öznesiz kısaltılmış cümlelerdeki atılan bağlaç bulunur.
13.Türkçe cümlede an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş gibi ekleri varsa seçeneklerde Adjective Caluse aranmalıdır.
14. Özellikle kıyaslama ve üstünlük ifadeleri önemlidir.

Kenar

Tablo Yapısındaki Verileri SQL Cümlesi ile Veritabanına Aktarma Yöntemi


Merhaba. Bu yazıda bahsedilen yöntemi, veritabanı şeması ve tablolar oluşturulduktan ve veriler .csv uzantılı bir başka dosyaya çıkartıldıktan sonra arayüzden mevcut veritabanına eklenmeye çalışıldığında hata ile karşılaşılması durumunda veya normal olarak verileri içeren SQL cümlelerinizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Kısaca hata durumları için Excel vb. hücresel veri içeren uygulamalar içerisinde formül kullanılarak oluşturulacak olan SQL cümlesi ile veri aktarma işleminden bahsetmeye çalışacağım.

AdsızDTadsc4b1zdt-e1511298449487.png

Yukarıdaki ilk resimde görüleceği üzere temsili bir veritabanı (SYSDB) ve içerisinde yer alan bir tablo (PLATFORMS) için alan isimleri ve örnek veriler tanımlanır. İkinci resimde gösterildiği üzere, bahsettiğimiz SQL cümlesini oluşturmak için H2 hücresine giriş cümlesi olarak INSERT INTO SYSDB.PLATFORMS VALUES ( ifadesi yazılır. Sonra sırasıyla I2, J2, K2, L2, M2, N2 hücreleri içerisine cümle içerisinde kullanılabilecek olan , ,’ ‘, ‘,’ ‘); ); ifadeleri yazılır. Son olarak SQL cümlesini oluşturmak istediğimiz hücre seçilerek formül alanına =BİRLEŞTİR(H2; A2;J2; B2;L2; C2;K2; D2;I2; E2;I2; F2;N2) yani hücrelerdeki veri tipine uygun ifadeler eklendikten sonra birleştirilerek oluşturulan tek satırlık SQL cümlesi tüm satırlar için aşağı doğru çekilerek tamamlanır. Oluşturulan bu çok satırlı SQL cümleleri veritabanına import edilecek şekilde ilgili arayüze (PhpMyadmin, SQL, Mysql Administration Tool vb.) aktarılarak sorgu çalıştırılır. Böylece SQL cümlesi aracılığıyla eldeki veriler veritabanına aktarılmış olur. Otomatik olarak eklenilemediği takdirde bu şekilde manuel bir yöntem kullanılarak verilerinizi kolayca aktarmanıza yardımcı olabileceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim.